Consiliul Local

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL CHIRPAR
PE ANUL 2011

• Hotararea nr. 1/2011 – privind constituirea Unitatii locale de sprijin pentru combaterea bolilor;
• Hotararea nr. 2/2011 – privind organizarea programului de audiente acordate de catre consilierii locali pe anul 2011;
• Hotararea nr. 3/2011 – privind stabilirea unei functii publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 32, in cadrul Compartimentului asistenta sociala, medicala si autoritate tutelara prin transformarea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II, gradatia 2;
• Hotararea nr. 4/2011 – privind aprobarea organigramei, a statului de functii si numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar pentru anul 2011;
• Hotararea nr. 5/2011 – privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2011;
• Hotararea nr. 6/2011 – privind aprobarea acordului de principiu pentru ocuparea temporara a unui teren din fondul forestier;
• Hotararea nr. 7/2011 – privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010;
• Hotararea nr. 8/2011 – privind aprobarea bugetului pe anul 2011;
• Hotararea nr. 9/2011 – privind scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii a imobilului apartinand domeniului privat al comunei Chirpar, situat in Vard, nr. 24, precum si constituirea comisiei de licitatie si stabilirea pretului de pornire al licitatiei;
• Hotararea nr. 10/2011 – privind utilizarea excedentului annual al bugetului local al comunei Chirpar;
• Hotararea nr. 11/2011 – privind veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, in functie de conditiile specifice, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea nr. 12/2011 – privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 100177 Chirpar, nr. top 3708/1;
• Hotararea nr. 13/2011 – privind administrarea si exploatarea pasunilor comunale pentru anul 2011;
• Hotararea nr. 14/2011 – privind vanzarea terenului afferent constructiei situate in comuna Chirpar, sat Chirpar, nr. 427, jud. Sibiu;
• Hotararea nr. 15/2011 – privind includerea suprafetei de 158,2 ha aflata in proprietatea comunei Chirpar, in Fondul forestier national precum si administrarea pasunilor impadurite, cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4 ce urmeaza a fi tratate in regim silvic;
• Hotararea nr. 16/2011 – privind avizarea favorabila a Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de Urbanism al comunei Chirpar;
• Hotararea nr. 17/2011 – privind validarea demersurilor unitatii administrative teritoriale – comuna Chirpar dea infiinta ,,Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agricole si Silvice TERRA NOVA” Marpod;
• Hotararea nr. 18/2011 – privind revocarea Hotararii Consiliului Local Chirpar nr.2/2010;
• Hotararea nr. 19/2011 – privind participarea Consiliului Local Chirpar la realizarea unui proiect negenerator de profit cu titlul ,,Infiintare Centru de informare turistica in localitatea Chirpar pentru promovarea obiectivelor turistice”;
• Hotararea nr. 20/2011 – privind transformarea unei functii publice de executie de referent, clasa III, grad profesional principal, gradatia 5, din cadrul Compartimentului registrul agricol, in functia publica de executie referent, clasa III, grad profesional superior, gradatia 5;
• Hotararea nr. 21/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Reabilitare si modernizare DC 38 Chirpar (DJ 105 D) – Veseud;
• Hotararea nr. 22/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Modernizare strazi in localitatea Chirpar”;
• Hotararea nr. 23/2011 – privind alegerea presedintelui de sedinta;
• Hotararea nr. 24/2011 – privind aprobarea cotizatiei unitatilor administrativ-teritoriale member ADI ECO Sibiu pentru anul 2011;
• Hotararea nr. 25/ 2011 – pentru modificarea anexei 1,capitolul IV – Taxa asupra mijloacelor de transport, punctul B, din HCL 60/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011;
• Hotararea nr. 26/2011 – privind aprobarea Contractului de comodat dintre comuna Chirpar si Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu;
• Hotararea nr. 27/2011 – privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2011;
• Hotararea nr. 28/2011 – privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 100199 Chirpar, nr. top 81 si 82;
• Hotararea nr. 29/2011 – privind dezmembrarea unui teren inscris in CF nr. 577 Vard, nr. top 368 si 369;
• Hotararea nr. 30/2011 – privind stabilirea unei functii publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 2, clasa de salarizare 31 in cadrul compartimentului impozite sit axe locale prin transformarea postului contractual de inspector de specialitate, gradul II, gradatia 2;
• Hotararea nr. 31/2011 – privind rectificarea Bugetului Local al comunei Chirpar pe trimestrul II 2011;
• Hotararea nr.32/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Alimentare cu apa potabila in satul Chirpar, inclusive bransamentele individuale”;
• Hotararea nr. 33/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Alimentare cu apa potabila in satul Sasaus, comuna Chirpar, inclusive bransamentele individuale”;
• Hotararea nr. 34/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Alimentare cu apa potabila a localitatilor Chirpar si Sasaus. comuna Chirpar, inclusive bransamentele individuale”;
• Hotararea nr. 35/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Retea canalizare menajera in satul Chirpar, inclusiv racorduri individuale”;
• Hotararea nr. 36/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Retea canalizare menajera in satul Sasaus, comuna Chirpar, inclusiv racorduri individuale”;
• Hotararea nr. 37/2011 – privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ,,Retea canalizare menajera in localitatile Chirpar si Sasaus, comuna Chirpar, inclusiv racorduri individuale”;
• Hotararea nr. 38/2011 – privind utilizarea excedentului annual al bugetului local al comunei Chirpar;
• Hotararea nr. 39/2011 – privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul protectiei civile al comunei Chirpar;
• Hotararea nr. 40/2011 – pentru modificarea anexei 1, Criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinarii venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social din HCL 11/2011 privind veniturile potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor si alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potentiale, in functie de conditiile specifice, potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotararea nr. 41/2011 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Chirpar;
• Hotararea nr. 42/2011 – pentru modificarea anexei 2, nr. crt. 8, punctual I, din HCL 60/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011;
• Hotararea nr. 43/2011 – privind alegerea presedintelui de sedinta.

 

Chirpar.ro folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Mai multe informatii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close